Säljutbildning

Säljutbildningspaketet fokuserar Channel Partnerns säljpersonal och deras möte med kunderna. Efter en introduktion får säljarna en större förståelese för grundprinciperna i Sigfox-teknologin tillsammans med nyttig information som behövs för att bygga framgångsrika business case.

Genomgång av viktiga designaspekter gällande Sigfox-teknologin, vilka fördelarna är och hur dessa kan användas som försäljningsargument inför kunderna.

En presentation av hur konkurrensen ser ut inom LPWA-området och en detaljerad genomgång av de applikationer där Sigfox skiljer sig från mängden.