MED GEMENSAMMA KRAFTER

IoT Sweden har som uppdrag att bygga ett nätverk för sakernas internet (IoT). Vi har valt att bygga nätet tillsammans med Sigfox eftersom vi tror starkt på deras kommunikationslösning, och tillsammans med Sigfox blir vi också en del av ett globalt nätverk, det största i sitt slag.

Nätet byggs med så kallad carrier grade-kvalitet, d.v.s. med mycket hög kvalitet och säkerhet. Vi bygger för generationer och för hela Sverige. 

Vi täcker idag 60 % av befolkningen och 23 % av landmassan i Sverige, och utbyggnaden fortgår.

 

Våra kunder är allt från kommuner som vill monitorerna om brunnslocken ligger på plats till logistikfirmor. Mer än 30 % av Sigfoxs omsättning kommer från logistik och spårning av tillgångar.

Förutom nätverksutrullningen har IoT Sweden olika typer av uppdrag som t.ex. att vara rådgivande för utrullningen i Norge. 

 

Vi har ett investeringsbehov t.o.m. 2019. Investeringsbehovet är ämnat att utveckla affärer i Sverige men också att vara del av utrullningen i Norge, Polen och på Island.

 

Är du intresserad så ber vi dig kontakta oss på denna adress info@iotsweden.net .