Ett kraftfullt ekosystem

SOM ALLA HAR GLÄDJE AV

Det finns färdiga lösningar för alla branscher

Våra samarbetspartners i ekosystemet har skapat nya produkter och tjänster för att optimera processer eller möta nya kundbehov för alla branscher:

Gas, vatten och el

 • Vattenmätare
 • El-, gas och bränslemätare
 • Smart fastighetsautomation
 • Fjärrövervakning av förnybar energiproduktion

Näringsliv

 • Prognosticerat underhåll
 • Fjärrövervakning av nätverk för gasdistribution
 • Fjärrövervakning av ång- och värmepannor
 • Hantering av livsviktiga system, komponenter och material
 • Strukturell hälsoövervakning

Motorfordon och båtar

 • Geolokalisering – spårning
 • Inbyggd fordonsdiagnostik
 • Återhämtning av stulna bilar och motorcyklar

Agriculture

 • Animal Husbandry
 • Smart irrigation
 • Monitoring of soil moisture
 • silo monitoring
 • plant care
 • Connected hives
 • Weather Stations
 • wind monitoring
 • Online rain gauge

Cities

 • Weather Stations
 • Handling of road signs
 • Maintenance of street lighting
 • Surveillance of:
  • dustbins
  • hydrants
  • available parking spaces
  • air quality
  • water levels

Hälsa & hemassistans

 • Hemassistanslåda
 • Falldetektor
 • Uppkopplade defibrillatorer

Hem

 • Ljuddetektor
 • Hemlarm
 • Rökdetektor
 • Övervakning av vattenkvalitet
 • USB-dongel för olika mediaenheter (STB)
 • Uppkopplad brevlåda
 • Övervakning och upptäckt av vattenläckage
 • GPS-spårning för utomhussporter

Detaljhandel

 • Smart Button, ex. för varubeställning
 • Pakethämtning
 • Övervakning av kundnöjdhet

Spåra gods under transport

 • Kontrollera leveranskvaliteten (SLA, fuktighet, temperatur, stötar)
 • Identifiera ansvarig leverantör i hela transportkedjan och var godset befinner sig
 • Säkerställ återfinnandet av stulet gods

Undvik onödiga driftstörningar

 • Minimera risken för driftsavbrott med prognosticerat underhåll
 • Optimera din underhållsplanering
 • Automatisera påfyllning av material

Optimera dina resurser

 • Få ut mer av dina tillgångar
 • Spara energi och miljöpåverkan
 • Effektivisera arbetsåtgång och förbättra produktiviteten