Konsultutbildning

Konsultutbildningspaketet är utformat för att ge deltagarna den kunskap och de verktyg som behövs för att en helheltsbild över hur införandet av Sigfoxbaserde IoT-lösningar påverkar alla relevanta nivåer i kundens organisation.

Deltagarna får en praktisk förståelse för hur lösningarna byggs från början till slut med genomgång av utrustning, nätverk och backend.