IOT HJÄLPER DIG SÄNKA DINA KOSTNADER

OCH UTVECKLA NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER

Våra tjänster

Förutom att vi bygger och driver ett landsomfattande nät för att saker ska kunna kommunicera med oss på ett billigt och enkelt sätt via internet, hjälper vi dig också att hitta IoT-lösningar som passar dina affärsbehov.

Sänk kostnader, miljöpåverkan och utveckla nya affärsmöjligheter

Vad är affärsnyttan med IoT?

IoT kan hjälpa dig sänka kostnader, bli mer miljövänlig, förbättra affärsprocesser och upptäcka och utveckla nya affärsmöjligheter.

Med hjälp av IoT kan du inhämta otroligt detaljerad kunskap som tidigare inte fanns tillgänglig på grund av alltför höga kostnader och otillräcklig teknik, och därmed förbättra dina affärsprocesser. IoT kan också användas för att utföra enkla uppgifter för att minska arbetskostnader och miljöpåverkan. Det kan handla om mätaravläsning, GPS-lokalisering av gods, hur boskap rör sig, hur fuktig jorden är, batteriers livslängd eller statusen på de olika delarna i byggnadskonstruktioner och maskiner.

Vi utför en snabbanalys angående vilka möjligheter din verksamhet har att dra kommersiella fördelar av ett införande av IoT-teknik.

  • Vilken teknik som du kan utnyttja
  • Hur du kan utveckla din affär via denna teknik
  • Hur du kan integrera denna teknik i din affärsverksamhet?

Därefter hjälper vi till med:

  • proof of concept och att driva pilotprojekt för att testa och utvärdera behov och lösningar,
  • förslag och affärsdesign av nationella och globala lösningar,
  • High Level Design för kundspecifika sensorer och prototypprocesserna.

Vi ger dig möjlighet att testa IoT-kommunikationen i det redan befintliga nätet. Men vi kan också bygga ett testnät för dina IoT-behov så du kan utvärdera dina lösningar med praktiska prov, oavsett var i Sverige du befinner dig.

Vi erbjuder också utbildning för våra partners. Se mer under IoT SWEDEN Academy.

Exempel på frågor vi får:

Jag behöver en nivåsensor för miljöfarliga kemikalier, finns det?
Ja. Vi har idag ett hundratal sensorer för olika ändamål, allt från mätning av nivåer i sopcontainers till monitorering av utplacerade hjärtstartare.
Jag behöver omedelbart utföra praktiska prov i större skala. Finns det ett nät för IoT-enheter?
Ja, vi har vissa delar i drift i Sverige idag. Finns det inte där du behöver det, bygger vi ett tillfälligt nät inom två veckor.
Om vi optimerar vår körsträcka så sänker vi uppsamlingskostnaderna med 50 % samt att vi också minskar utsläppet från våra bilar. Finns det en färdig lösning för detta och som vi kan integrera med våra befintliga system?
Ja, vi har idag fullständiga end to end-lösningar för leverans, från sensorer till webinterfaces eller API:er för integration i dina befintliga system.
Finns det säker kommunikation för mina enheter?
Ja. Vi har lösningar som uppfyller säkerhetsklassningar på högsta nivå. Våra applikationer och teknologi finns idag, och är färdiga att användas. Olika typer av applikationer finns här.